Vrienden van Duinwijck

Vrienden van Duinwijck is een vereniging die al meer dan 20 jaar bestaat met als hoofddoel het stimuleren van de badmintonsport in Haarlem. Sinds 2010 is daar vooral invulling aan gegeven door het individueel ondersteunen van talentvolle jeugdspelers in hun ontwikkeling richting Duinwijck 1. Mede dankzij de financiële bijdrages van de leden zijn verschillende spelers daartoe ook in geslaagd. Met de komst van de nieuwe Duinwijck hal, een zeer enthousiaste jeugdgroep, jeugdcommissie en professionele jeugdbegeleiding, gaan we vanuit de Vrienden van Duinwijck weer een nieuwe impuls geven aan het realiseren van ons doel. Wij gaan dit invullen door de Duinwijck jeugd te gaan ondersteunen in breedste zin met als doel het vergroten van enthousiaste en extra impulsen geven aan hun ontwikkeling. Met als resultaat het behoud van leden en het vergroten van het ledenbestand. Ideeën liggen op het vlak badminton specifiek trainingsmateriaal, clinics, extra training, internationale uitwisselingen, begeleiding bij toernooien, ontwikkeling van assistent trainers en ondersteuning van specifieke spelers. Hoe meer leden, des te beter wij dit kunnen doen. Als je een mail stuurt naar vriendenvanduinwijck@duinwijck.com vertellen we je graag meer.

Namens het bestuur van de Vrienden van Duinwijck

Bram Schuit – Rob Ridder – Jerry Natenstedt – Richard Vennik